Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) to międzynarodowa organizacja pozarządową, wspierająca i kontrolująca prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej.

Certyfikacja weryfikuje utrzymanie w lasach równowagi pomiędzy wartościami społecznymi i przyrodniczymi.

Certyfikat zapewnia, że produkty leśne pochodzą z lasów prowadzonych zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z Naturą.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie informuje, że w dniu 10.05.2018 r. został przyznany certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/06, obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze administracyjnym RDLP w Krośnie.

 

Certyfikat został przyznany przez jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Jednostka ta poświadcza, że funkcjonujący w RDLP w Krośnie system Gospodarki Leśnej oparty o standardy PEFC FM, w tym Normę krajową nr PEFC PL 1003:2012 „Zrównoważona  gospodarka leśna – wymagania” otrzymał pozytywną ocenę.

 

 

Posiadany od 2012 r. certyfikat PEFC z dniem 14.05.2018 r. został wznowiony i pozostaje ważny do dnia 13.05.2021 r.

 

 

Certyfikat PEFC do pobrania

 

Strona internetowa PEFC