Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu

Ochrona lasu

Procesy jakie  zachodzą w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu.

Las podlega stale wpływom czynników natury biotycznej i abiotycznej, które stale stwarzają zagrożenie dla jego prawidłowego wzrostu i zachowania dobrej kondycji zdrowotnej.

Czynniki abiotyczne:
- szkody od huraganowych wiatrów,
- szkody związane z zakłóceniami stosunków wodnych,     
- szkody od nadmiernych opadów śniegu – okiść,

Czynniki biotyczne
• Choroby grzybowe, które można podzielić:
- zgorzele, powodujące największe szkody w szkółkach leśnych,
- osutki sosny, powodujące opadanie igieł,
- mączniak dębu, stanowiący zagrożenie szczególnie dla młodych drzewek,
- huby i opieńka, zagrażają drzewostanom założonym na gruntach, które kiedyś były użytkowane rolniczo,

• Szkodniki owadzie:
- szkodniki korzeni, są to przede wszystkim pędraki chrabąszczy, które zagrażają najmłodszym drzewostanom i szkółkom leśnym,
- szkodniki upraw leśnych, między innymi: szeliniak sosnowiec
- szkodniki wtórne (cetyńce, drwalnik, przypłaszczek granatek), które żerują na drzewach już osłabionych przez inne czynniki,

• Szkody wyrządzane przez zwierzynę dotyczą szczególnie zgryzania i ogryzania pączków młodego pokolenia drzew oraz  spałowanie  przez sarny i jelenie  w uprawach leśnych, powodujących osłabienie, deformację pędu głównego, a nawet zamierania sadzonek.

W ostatnim czasie szczególnie uciążliwe stają się również szkody powodowane przez bobry, głównie podtopienia i zgryzanie.

Nadleśnictwo celem zmniejszenia szkód stosuje różne metody np.:
- grodzenie upraw,
-  zabezpieczenia przy użyciu środka chemicznego,
- zabezpiecza sadzonki mechanicznie przy użyciu pakuł, wełny oraz osłonek plastikowych.
 
Dezynfekcja Gleby 2018

Na terenie Nadleśnictwa Oleszyce w Leśnictwie Sucha Wola , Lipina w kwietniu 2018 roku  została przeprowadzona dezynsekcja gleby na powierzchni 7,00 ha środkiem ochrony roślin Dursban 480EC. Zabieg dezynfekcji gleby został  wykonany zgodnie  zaleceniami  ZOL Kraków, ze względu na duże szkody w uprawach powstałe na wskutek żeru pędraków chrabąszcza majowego, kasztanowca.

Szkody powstałe od Gradu w 2019 roku

W dniu 16.06.2019 przez teren Nadleśnictwa Oleszyce przeszła burza gradowa o niespotykanych rozmiarach i intensywności . Kule gradowe o wielkości piłek pingpongowych o ostrych krawędziach spowodowały olbrzymie szkody w leśnictwie szkółkarskim  Kolonia oraz uprawach, młodnikach i drzewostanach starszych klas wieku w leśnictwie Stare Sioło i Zabiała. W uszkodzonych drzewostanach z przewagą sosny przeprowadzono szacunki brakarskie, kwalifikując drzewa do usunięcia w zależności od stopnia uszkodzenia aparatu asymilacyjnego. Dodatkowo szkody były inwentaryzowane przy pomocy dronów po to aby móc stworzyć mapę obszarów dotkniętych klęską.  

 

Zabiegi Agrolotnicze  

Na początku maja 2019 roku w lasach naszego regionu ( tereny Nadleśnictwa: Narol, Lubaczów, Jarosław, Leżajsk, Oleszyce) został przeprowadzony zabieg agrolotniczy ograniczający liczebność chrabąszcza majowego i kasztanowca z zastosowaniem środka ochrony roślin. Zabieg z zastosowaniem środka chemicznego Mospilan 20 SP był przeprowadzony w Nadleśnictwie Oleszyce w kompleksach leśnych leśnictw:  Sucha Wola i Lipina na powierzchni 1225 ha.