Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Nadleśnictwo Oleszyce wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i składa się z jednego obrębu leśnego.

Nadleśnictwo Oleszyce zarządza lasami położonymi w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego na terenie dwóch starostw powiatowych: Jarosław i Lubaczów, 4 gmin: Wiązownica, Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się 20 obrębów ewidencyjnych.

W granicach Nadleśnictwa Oleszyce znajdują się leśnictwa: Dzików, Futory, Zabiała, Stare Sioło, Miłków, Czerniakowa Buda, Sucha Wola, Lipina, Podlisze oraz Kolonia.

Schemat podziału nadleśnictwa na leśnictwa:

Zestawienie powierzchni nadleśnictwa wg leśnictw

Powierzchnia

Ogółem obszar terytorialny nadleśnictwa wynosi 344,40 km2. Lesistość wynosi 42,72%. Powierzchnia lasów wynosi około 14714,54 ha położonych w zasięgu działania nadleśnictwa, w tym lasy własności prywatnej zajmują ok. 9,4% powierzchni. Grunty Nadleśnictwa stanowią zasadniczo dwa duże oraz kilka mniejszych kompleksów leśnych, rozciągających się na obszarze około 300 km2.

Położenie geograficzne i wysokościowe

Nadleśnictwo Oleszyce leży pomiędzy 50004'37" i 50018'06" szerokości geograficznej północnej oraz 22047'52" i 23010'03" długości geograficznej wschodniej. Najniżej położone są południowe tereny w dolinie Lubaczówki (194 m n.p.m.) natomiast najwyżej położone są lasy w leśnictwie Stare Sioło 251 m n.p.m.

Teren Nadleśnictwa podlega wpływom klimatu kontynentalnego Europy południowo-wschodniej. Występujące tu zróżnicowania rzeźby mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się klimatu lokalnego.

Okres wegetacji roślin jest jednym z najdłuższych w Polsce i wynosi 210 -220 dni. W okresie wegetacyjnym obszar Nadleśnictwa otrzymuje około 80% średnio krajowej  rocznej sumy opadów.