Asset Publisher Asset Publisher

Retencja nizinna

Projekt pod nazwą: Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych, realizowany w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  • Budżet projektu: ok. 196 mln zł
  • Czas realizacji: 2007  – 2014 r.
  • Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Projekt realizowany na terenie 177 nadleśnictw w 17 Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych

Celem projektu jest retencja wód powierzchniowo-gruntowych na obszarach administrowanych przez Lasy Państwowe, w obrębie zlewni cieków, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. Realizacja działań w projekcie przyczynia się do zatrzymania nadmiaru wód opadowych na terenach leśnych, spłaszczenia fali powodziowej w niższych partiach zlewni, odtworzenia naturalnych warunków wodnych torfowisk i mokradeł oraz podtrzymania poziomu wód gruntowych i podziemnego zasilania źródlisk.

W ramach RDLP w Krośnie w projekcie uczestniczą nadleśnictwa: Głogów, Jarosław, Kolbuszowa, Leżajsk, Oleszyce, Sieniawa i Tuszyma. Szczegóły realizacji projektu w Nadleśnictwie Oleszyce przedstawiają się następująco:

  • Wydatki na realizację projektu: ok. 142 tys. zł
  • Wydatki kwalifikowane: ok. 117 tys. zł
  • Czas realizacji: 2010 – 2011r.
  • Wykonane zadania: w ramach projektu zrealizowano dwie zastawki w Leśnictwie Dzików (zastawki zlokalizowano na potoku Kaflewa i Niemstówka) oraz zbiornik retencyjny w Leśnictwie Kolonia. W wyniku ich wykonania retencjonowana jest woda w ilości ok. 24 480 m³.