Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to dział gospodarki leśnej zajmujący się w główniej mierze pozyskaniem surowca drzewnego na podstawie opracowanego planu urządzenia lasu.

W erze szkła, aluminium i krzemu można by odnieść wrażenie, że drewno jest passé. Nic bardziej mylnego. Gdziekolwiek się znajdziemy, na pewno wokół nas będzie wiele przedmiotów, które nie powstałyby bez użycia drewna.

Szacuje się, że współcześnie ma ono ok. 30 tys. zastosowań: drewno i materiały drewnopochodne są wykorzystywane m.in. w budownictwie, górnictwie, energetyce, do produkcji maszyn rolniczych i przemysłowych, podłóg, mebli, płyt, papieru i opakowań, narzędzi, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego, zabawek czy materiałów biurowych.

W dobie rosnącej liczbie ludności coraz więcej zużywa się surowców. W odróżneniu od takich surowców jak: gaz, ropa naftowa, węgiel, drewno jest surowcem odnawialnym. Dlatego drewna możemy używać bez obawy, że kiedyś się wyczerpie.

Pochodzenie, sposób pozyskania i właściwości fizyczne drewna sprawiają, że jest najbardziej naturalnym i przyjaznym materiałem, który wykorzystujemy na tak wielką skalę. Jest niezbędnym elementem modnego dziś życia w stylu „eko", w harmonii z naturą i w zdrowiu. W obliczu zmian klimatycznych ważne jest też to, że nie tylko żywe drzewa wiążą znaczne ilości dwutlenku węgla. Wielkim magazynem CO2 są również produkty z drewna.

Im bardziej rozwinięta i nowoczesna gospodarka, tym więcej drewna potrzebuje. W ciągu ostatnich dwóch dekad zużycie drewna w naszym kraju wzrosło aż 2,5-krotnie. W 1990 r. Polak przeciętnie zużywał rocznie równowartość 0,4 m sześc. drewna okrągłego, a obecnie – ponad 1 m sześc.

W ramach użytkowania pozyskuje się również choinki, zbierane są płody runa leśnego (jagody, grzyby, rośliny) dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego i spożywczego.

W Nadleśnictwie Oleszyce według PUL sporządzonego na lata 2017 – 2026 rokrocznie pozyskuje się około 73 tys. m3 drewna, jest to wielkość, która nie zakłóca możliwości produkcyjnych lasu oraz gwarantuje zachowanie ich trwałości.
Dominującym gatunkiem w drzewostanach jest sosna następnie dąb, buk, brzoza, olcha i w mniejszych ilościach pozostałe liściaste.